Tallhedar, granskogar och skärgård

För fjärde året i rad producerar vi informationsskyltar till naturreservat i Sörmland. I uppdraget från Länsstyrelsen ingår att vi ska besöka respektive reservat för att få underlag till text och bilder.

Liksom vid tidigare resor förundras vi över den stora variationen i den sörmländska naturen. En dag vandrade vi på tallhedar och stora granskogar för att nästa dag åka ut i skärgården och träffa en arrendator som ser till att ett gammalt kulturlandskap bevaras på ön Sävö. Här finns bland annat ett hundratal hamlade träd. Hamling innebär att lövträd beskärs och för att sedan torkas som vinterfoder till djuren. 
   Nu ska vi sammanfatta våra intryck, skriva texter och så småningom layouta skyltarna. Bilderna målas av illustratören Jonas Lundin i Gävle, som vi samarbetat med många år.