Skyltar i Gävleborg

Länsstyrelsen i Gävleborg har handlat upp produktion av informationsskyltar till länets naturreservat. Vi vann upphandlingen i konkurrens med flera andra företag.

Uppdraget innebär att under 2017 skriva texter, ta fram bilder och layouta skyltar till ett tiotal av länets naturreservat. Veckan före midsommar besökte vi reservaten för att bilda oss en uppfattning om vad som ska lyftas fram på skyltarna. Ett av områdena var Orarna utanför Gävle där vi var med när miljöminister Karolina Skog (bilden th) invigde reservatet.
   Vi har under många år gjort liknande jobb i bland annat Östergötland, Sörmland och Västmanland. Nu gläds vi åt att få lära känna ett nytt län.