Flera länsstyrelser vill vara med

Sambandet mellan våld mot djur och våld i nära relationer har uppmärksammats i Västmanland under några år. Nu exporteras arbetssättet även till andra län.

De trycksaker om sambandet mellan våld mot djur och våld i nära relationer som vi producerat på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland har rönt stort intresse i hela landet. När personer som arbetar med djurskydd respektive våld i nära relationer fick se informationsmaterialet ville de också ha tillgång till det. Så nu har vi lagt in loggor och ändrat kontaktuppgifter till ytterligare 11 län, från Norrbotten i norr till Blekinge i söder.