Samverkan ska minska våldet

Det finns ett samband mellan våld i nära relationer och våld mot djur. Att skada djur kan till exempel vara ett sätt att kontrollera och straffa kvinnor och barn. Nu utökas samarbetet mellan myndigheter och frivilliga organisationer för att minska våldet.

Den 6 april 2016 arrangerade Länsstyrelsen en konferens om sambandet mellan våld mot djur och våld i nära relationer. Syftet var att öka kunskapen och att förstärka samarbetet mellan olika myndigheter. Konferensen handlade om nya forskningsrön och vad som skett de senaste åren inom de samverkande organisationerna. Närmare 100 personer deltog från socialtjänsten, sjukvården, polisen, rättsväsendet, djurskyddet och frivilliga organisationer deltog i konferensen.

Vi i JG Media 21 har producerat en samverkansplan om arbetet mot våld i nära relationer och våld mot djur. Vi har även gjort en folder till stöd för dem som arbetar inom hem- och socialtjänst. Ett åtgärdskort med information, praktiska tips och kontaktuppgifter ingår också i uppdraget. Kortet ska användas både av personer som arbetar med djurskydd och dem som i sitt arbete kommer i kontakt med människor som far illa.