Nu är även Hedströmen kartlagd

Som fjärde större vattendrag i Västmanland har Hedströmmen kartlagts vad gäller risk för översvämningar kopplade till klimatförändringarna. 

Resultatet av karteringen presenterades vid ett seminarium veckan före midsommar. Marita dokumenterade föreläsningar, fältvandring och workshop tillsammans med fotograf Peter Krüger.
   Vid seminariet, som hölls på Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg, presenterades även en ny analys av objekt i länet som kan drabbas vid skyfall, översvämningar, ras, skred och erosion. 
   För att kunna möta klimatförändringarna behöver samhället anpassas och bygga upp en beredskap för följderna av extremt väder. Tanken är att de översvämningskarteringar som Länsstyrelsen i Västmanland låtit göra ska vara ett bra verktyg i kommunernas planarbete.

Här är några rubriker från dokumentationen:
• Tuveraset blev starten för karteringen
• Hedströmmen karterad - så gick det till
• Kartan och verkligheten jämfördes
• SMHI har analyserat risker i Västmanland