Information, naturvägledning
och tillgänglighet


"Fördjupat planeringsunderlag för information, naturvägledning och tillgänglighet" är namnet på det planeringsunderlag för Hälleskogsbrännan som Kjell arbetat med under våren. 

Planeringsunderlaget har tagits fram på uppdrag av och i nära samverkan med Länsstyrelsens naturvårdsenhet i Västmanland. Dokumentet omfattar 48 sidor och innehåller riktlinjer för målgruppsanpassning, utformning och tillgänglighet samt åtgärdslistor för planerade informationssatsningar under 2016-2017. De största satsningarna kommer att genomföras vid Grävlingsberget, den blivande huvudbesöksplatsen i Hälleskogsbrännans naturreservat (bilden till höger).

Vill du veta mer om innehållet i planeringsunderlaget och de satsningar som görs i Hälleskogsbrännan kan du vända dig till Ylva Norén på Länsstyrelsen, telefon 010-224 93 09.