Skyltar och faktablad

För två år sedan vann vi en upphandling om produktion av skyltar till naturreservat i Västmanland. Nu har vi skrivit under ett avtal med Länsstyrelsen om att förlänga ramavtalet två år. 

Innan vi påbörjar arbetet gör vi ett besök i det naturreservat vi ska ta fram information om för att fotografera och bilda oss en uppfattning om området. Bilden till höger togs när vi besökte Norra Hammaren vid Hjälmaren i Arboga kommun.

Förutom skyltar som sätts uppe ute i reservaten ingår det i uppdraget att göra faktablad om respektive reservat. Dessa läggs ut som pdf-filer på Länsstyrelsens hemsida.