Bara skyltstället blev kvar...

Naturreservatet Stora Hoberget ligger i norra delen av det område som drabbades av den stora skogsbranden sommaren 2014. Här var elden särskilt intensiv och i stort sett allt brann upp: träd, jordlager och till och med reservatsskylten. Bara ett förkolnat skyltställ blev kvar.

Nu har vi gjort en ny informationsskylt åt Länsstyrelsen som snart ska vara på plats i reservatet.