Dokumentation av VKL-seminarier

Under december färdigställer vi två dokumentationer av seminarier om kommunikation för förstärkt brukardelaktighet i LSS-verksamhet. 

Seminariedagarna, som arrangerades av Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) under oktober och november, innehöll såväl föreläsningar som diskussioner och erfarenhetsutbyte. 
   Deltagarna fick även praktiskt prova på olika metoder och arbetssätt för kommunikation, bland annat teckenstöd, appen Bookcreator samt rit- och skrivprat.