22 skyltar till Sörmland

På uppdrag av Länsstyrelsen i Sörmland ska vi under 2016 leverera informationsskyltar till 22 naturreservat och Natura 2000-områden. 

Under förra året besökte vi tillsammans med illustratören Jonas Lundin i Gävle samtliga områden för att skaffa underlag till texter och bilder. Bilden till höger är från vårt besök i naturreservatet Ramundsbäck.
   När bilderna är målade och texterna skrivna ska skyltarna layoutas och tryckfärdiga original göras i ordning. Framåt våren hoppas vi sedan att skyltarna är på plats ute i naturen.
   Ett exempel på en av årets skyltar (Båvenöarna) finns som PDF-länk längre ner på sidan.