Stöd till Share and Care i Indien

Istället för julkort stöder vi i år byn Katchur i södra Indien som drabbats hårt av kraftiga översvämningar.

Vi har under många år följt det arbete som organisationen Share and Care bedriver i Tamil Nadu i södra Indien. Verksamheten består av bland annat en skola, ett barnhem och andra sociala projekt i byn Katchur några mil norr om storstaden Chennai. 
   Tamil Nadu har under hösten drabbats av de kraftigaste monsunregnen på hundra år med omfattande översvämningar som följd. Hus har spolats bort, människor förlorat livet och många tvingats lämna sina hem. 
   I Katchur har barnhemmet och skolan fått flera av sina risfält bortspolade, vilket innebär att de kommer att behöva stöd för att 
klara sin matförsörjning fram till nästa risskörd i april.