Rundresa i Sörmland  
Plan för brandreservatet överlämnad  
Om Hedströmmen svämmar över  
Västmanland exporterar arbetssätt  
Naturinformation i Gävleborg  
 • Våld mot djur och människor  
Ny skylt i Stora Hoberget  
Naturinformation i Sörmland  
Förlängt ramavtal i Västmanland  
Mer inflytande i LSS-verksamhet  
God Jul och Gott Nytt År 2016  
Våld, hedersförtryck och prostitution  
God Jul och Gott Nytt år 2017  
Samverkan ska minska våldet


Det finns ett samband mellan våld i nära relationer och våld mot djur. Att skada djur kan till exempel vara ett sätt att kontrollera och straffa kvinnor och barn. Nu utökas samarbetet mellan myndigheter och frivilliga organisationer för att minska våldet.

Den 6 april 2016 arrangerade Länsstyrelsen en konferens om sambandet mellan våld mot djur och våld i nära relationer. Syftet var att öka kunskapen och att förstärka samarbetet mellan olika myndigheter. Konferensen handlade om nya forskningsrön och vad som skett de senaste åren inom de samverkande organisationerna. Närmare 100 personer deltog från socialtjänsten, sjukvården, polisen, rättsväsendet, djurskyddet och frivilliga organisationer deltog i konferensen.

Vi i JG Media 21 har producerat en samverkansplan om arbetet mot våld i nära relationer och våld mot djur. Vi har även gjort en folder till stöd för dem som arbetar inom hem- och socialtjänst. Ett åtgärdskort med information, praktiska tips och kontaktuppgifter ingår också i uppdraget. Kortet ska användas både av personer som arbetar med djurskydd och dem som i sitt arbete kommer i kontakt med människor som far illa.07 APRIL 2016

Folder om våld mot djur

Skriv ut

© 2018 Journalistgruppen Media 21 | Götavägen 14 B, 735 32 Surahammar | 070-687 16 53 | info@media21.se