Rundresa i Sörmland  
Plan för brandreservatet överlämnad  
 • Om Hedströmmen svämmar över  
Västmanland exporterar arbetssätt  
Naturinformation i Gävleborg  
Våld mot djur och människor  
Ny skylt i Stora Hoberget  
Naturinformation i Sörmland  
Förlängt ramavtal i Västmanland  
Mer inflytande i LSS-verksamhet  
God Jul och Gott Nytt År 2016  
Våld, hedersförtryck och prostitution  
God Jul och Gott Nytt år 2017  
Nu är även Hedströmen kartlagd


Som fjärde större vattendrag i Västmanland har Hedströmmen kartlagts vad gäller risk för översvämningar kopplade till klimatförändringarna. 

Resultatet av karteringen presenterades vid ett seminarium veckan före midsommar. Marita dokumenterade föreläsningar, fältvandring och workshop tillsammans med fotograf Peter Krüger.
   Vid seminariet, som hölls på Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg, presenterades även en ny analys av objekt i länet som kan drabbas vid skyfall, översvämningar, ras, skred och erosion. 
   För att kunna möta klimatförändringarna behöver samhället anpassas och bygga upp en beredskap för följderna av extremt väder. Tanken är att de översvämningskarteringar som Länsstyrelsen i Västmanland låtit göra ska vara ett bra verktyg i kommunernas planarbete.

Här är några rubriker från dokumentationen:
• Tuveraset blev starten för karteringen
• Hedströmmen karterad - så gick det till
• Kartan och verkligheten jämfördes
• SMHI har analyserat risker i Västmanland19 AUG 2016

Här kan du ladda hem och läsa hela dokumentationen som pdf-fil.

Skriv ut

© 2018 Journalistgruppen Media 21 | Götavägen 14 B, 735 32 Surahammar | 070-687 16 53 | info@media21.se