Rundresa i Sörmland  
 • Plan för brandreservatet överlämnad  
Om Hedströmmen svämmar över  
Västmanland exporterar arbetssätt  
Naturinformation i Gävleborg  
Våld mot djur och människor  
Ny skylt i Stora Hoberget  
Naturinformation i Sörmland  
Förlängt ramavtal i Västmanland  
Mer inflytande i LSS-verksamhet  
God Jul och Gott Nytt År 2016  
Våld, hedersförtryck och prostitution  
God Jul och Gott Nytt år 2017  
Information, naturvägledning
och tillgänglighet"Fördjupat planeringsunderlag för information, naturvägledning och tillgänglighet" är namnet på det planeringsunderlag för Hälleskogsbrännan som Kjell arbetat med under våren. 

Planeringsunderlaget har tagits fram på uppdrag av och i nära samverkan med Länsstyrelsens naturvårdsenhet i Västmanland. Dokumentet omfattar 48 sidor och innehåller riktlinjer för målgruppsanpassning, utformning och tillgänglighet samt åtgärdslistor för planerade informationssatsningar under 2016-2017. De största satsningarna kommer att genomföras vid Grävlingsberget, den blivande huvudbesöksplatsen i Hälleskogsbrännans naturreservat (bilden till höger).

Vill du veta mer om innehållet i planeringsunderlaget och de satsningar som görs i Hälleskogsbrännan kan du vända dig till Ylva Norén på Länsstyrelsen, telefon 010-224 93 09.29 JUNI 2016

Så här ser planeringsunderlaget ut.

Skriv ut

© 2018 Journalistgruppen Media 21 | Götavägen 14 B, 735 32 Surahammar | 070-687 16 53 | info@media21.se