Rundresa i Sörmland  
Plan för brandreservatet överlämnad  
Om Hedströmmen svämmar över  
Västmanland exporterar arbetssätt  
Naturinformation i Gävleborg  
Våld mot djur och människor  
Ny skylt i Stora Hoberget  
Naturinformation i Sörmland  
Förlängt ramavtal i Västmanland  
Mer inflytande i LSS-verksamhet  
God Jul och Gott Nytt År 2016  
 • Våld, hedersförtryck och prostitution  
God Jul och Gott Nytt år 2017  
Informationsmaterial och metodstöd


Under det senaste året har vi producerat flera olika trycksaker som rör våld i nära relationer, hedersbrott, prostitution och våld mot äldre och funktionshindrade. 

Nu i november färdigställer vi en metodhandbok som ska användas när personer i samband med utlandsvistelse riskerar att utsättas för hot och våld. I arbetet med metodhandboken har representanter från länsstyrelsen, polisen, socialtjänsten, skolan och IKKR Arosdöttrarna Tjej- och Kvinnojour deltagit.
   Andra exempel på trycksaker är foldrar om insatsveckor mot prostitution i Västmanland samt våld mot äldre och funktionshindrade.15 NOV 2015

Folder om prostitution i Västmanland.

Skriv ut

© 2018 Journalistgruppen Media 21 | Götavägen 14 B, 735 32 Surahammar | 070-687 16 53 | info@media21.se