Rundresa i Sörmland  
Plan för brandreservatet överlämnad  
Om Hedströmmen svämmar över  
Västmanland exporterar arbetssätt  
Naturinformation i Gävleborg  
Våld mot djur och människor  
Ny skylt i Stora Hoberget  
Naturinformation i Sörmland  
Förlängt ramavtal i Västmanland  
Mer inflytande i LSS-verksamhet  
 • God Jul och Gott Nytt År 2016  
Våld, hedersförtryck och prostitution  
God Jul och Gott Nytt år 2017  
Stöd till Share and Care i Indien


Istället för julkort stöder vi i år byn Katchur i södra Indien som drabbats hårt av kraftiga översvämningar.

Vi har under många år följt det arbete som organisationen Share and Care bedriver i Tamil Nadu i södra Indien. Verksamheten består av bland annat en skola, ett barnhem och andra sociala projekt i byn Katchur några mil norr om storstaden Chennai. 
   Tamil Nadu har under hösten drabbats av de kraftigaste monsunregnen på hundra år med omfattande översvämningar som följd. Hus har spolats bort, människor förlorat livet och många tvingats lämna sina hem. 
   I Katchur har barnhemmet och skolan fått flera av sina risfält bortspolade, vilket innebär att de kommer att behöva stöd för att 
klara sin matförsörjning fram till nästa risskörd i april.

20 DEC 2015

Skriv ut

© 2018 Journalistgruppen Media 21 | Götavägen 14 B, 735 32 Surahammar | 070-687 16 53 | info@media21.se