Företaget  
 • Uppdragsgivare  
Hållbar utveckling  
Många spännande uppdrag

Vi är glada åt våra spännande och roliga uppdrag, samarbetet med alla kloka, engagerade och trevliga människor vi möter genom jobben. Och allt vi lär oss på vägen. Här är några exempel på företag, myndigheter och organisationer som under årens lopp anlitat oss i olika sammanhang.

Exempel på uppdragsgivare:
Bilda Förlag
Camera Natura Förlag
Den Globala Skolan
Envisions (en mötesplats om hållbar utveckling)
Eskilstuna kommun
EU-projektet Life Coast Benefit (naturvård i kustlandskap)
EU-projektet Life MIA (Mälarens inre skärgård)
EU-projektet Life Taiga (naturvårdsbränning)
Fagersta kommun
Hallstahammars kommun
Heby kommun
Håbo kommun
Kungsörs kommun
Köpings kommun
Landstinget Sörmland
Landstinget Västmanland
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Mälardalens högskola
Mälardalsrådet
Mälarenergi
Mälarens Vattenvårdsförbund
Naturskolan Asköviken
Naturskyddsföreningen
Provins fem
Sala kommun
Skogseko (tidning som utges av Skogsstyrelsen)
SKTF/Vision
Statens folkhälsoinstitut (nuvarande Folkhälsomyndigheten)
Strömsholms kanalbolag
Surahammars kommun
Svenska Skogsmästareförbundet
Texttanken
VafabMiljö
Vattenmyndigheten
Världsnaturfonden WWF
Västerås stad
Västmanlands Kommuner och Landsting
Västmanlands luftvårdsförbund
Västmanlands läns museum

Skriv ut

© 2018 Journalistgruppen Media 21 | Götavägen 14 B, 735 32 Surahammar | 070-687 16 53 | info@media21.se