Företaget  
Uppdragsgivare  
 • Hållbar utveckling  
Vi försöker leva som vi lär


Vi strävar efter att göra så gott vi kan i stort och smått för att minska vår belastning på miljön och bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

• Vi har medvetet styrt in företagets verksamhet mot områden som rör hållbar utveckling. 
• Vi arbetar kontinuerligt med att höja vår egen kunskap och kompetens om miljö och hållbar utveckling, bland annat genom fortbildning och studiebesök. 
• I arbetet med trycksaker och andra projekt strävar vi efter att använda underleverantörer och andra samarbetspartner som har ett aktivt miljöarbete. 
• I våra lokaler arbetar vi aktivt med källsortering och vid inköp av papper, kontorsmaterial, maskiner liksom kaffe/te med mera väljer vi så långt det är möjligt miljö- och Fairtrade-märkta produkter. 
• När det är praktiskt möjligt väljer vi kollektiva transportmedel vid resor både i arbetet och privat. Bilresor sker med biogasbil.
• Vi producerar egen solel från våra solceller på taket till den byggnad där vi har våra arbetslokaler.


Skriv ut

© 2018 Journalistgruppen Media 21 | Götavägen 14 B, 735 32 Surahammar | 070-687 16 53 | info@media21.se